[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: eth1 o eth0> Fixeu-vos en la forma que agafa la MAC 
> "00-90-E5-00-00-0E-9D-B4-00-00-00-00-00-00-00-00"

Això és q està en mode monitor, pots executar iwconfig per comprovar-ho.

> Després de forces cops de cap m'he fixat que la interficie de xarxa, 
> s'ha creat a eth1 (suposo a nivell de kernel) i que no conincideix amb 
> el que jo tinc amb /etc/network/interfaces"
> si faig un ifconfig eth1 192.168.4.215 i aixeco la interficie... llavors 
> tot funciona bé i al fer un ifconfig diu:
> eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:E5:0E:9D:B4
>      inet addr:192.168.4.215 Bcast:192.168.4.255 Mask:255.255.255.0
>      inet6 addr: fe80::290:f5ff:fe0e:9ce4/64 Scope:Link
>      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:1000
>      RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:14418 (14.0 KiB)
>      Interrupt:9 Base address:0x4000
> 
> 
> Això només em passa a vegades. Suposo que hi ha alguna cosa mal 
> configurada. Fa poc vaig resintal·lar de nou perquè ja feia 2 anys que 
> anava amb una Sid.
> A veure i veu llum perquè jo vaig ben perdut.

No executes algun programa tipus kismet o airsnort?

Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: