[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Construccio de paquetsBones, com que se que per aqui hi ha algunes persones avesades en la
construccio de paquets debian, tinc algunes preguntetes per fer-los:

Be, fa poc que he comenc,at amb el tema, pero he passat en molt poc de temps
de fer petits metapaquets amb cdd, a modificacions de paquets debian i
finalment (per necessitat) a empaquetar de forma "correcta" rtlinux, de forma
que permeti usar-lo amb make-kpkg (i quins mals de cap que m'esta donant!),
aixi que tot aixo em ve de nou

El cas es que ho tinc tot en un CVS, pero es clar, el directori on es troba
tot es de la forma <paquet_font>-<versio_main>, aixi que si en algun cas
canvio de versio, hauria de crear un nou directori al CVS i esborrar el vell,
perdent aixi tot l'historial de canvis, mentre que si ho guardo en un directori
<paquet_font>, el debuild se'm queixa precisament d'aixo

Hi ha alguna forma "a-la-debian" per tractar el cas? no em crec que cap
desenvolupador* tingui els paquets en forma "descomprimida" en un CVS ;)
Alguna utilitat?

A mes a mes, he observat que a la pagina de debian, els fonts venen en tres
parts: .dsc, tarball original i patch de debianitzacio del paquet

Mentre que debuild em crea el dsc, tarball del contingut _actual_ del paquet
font (i no l'original), debs varis, .build i .changes (be, i el .dsc.asc)

No ho hauria de fer amb debuild?

moltes gracies per adelantat! :)

apa!
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 TollboothReply to: