[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Se para!Així a reojo.

Podría ser un problema de la memoria o del processador, tot i així
envia el que t'han demanat aquest parell ;-)

Saluts!

/jordi


On Thu, 18 Nov 2004 19:55:59 +0100, Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> On Mon, Nov 15, 2004 at 04:38:03PM +0100, Vicente Lopez wrote:
> >  voreu, tinc un PII 450 amb una debian amb nucli 2.4 instalada, i, no se si
> >  desde el primer dia, resulta que es congela.
> >
> >  ocorre seguit seguit es a dir cada x segons, si segons, es queda tot el
> >  sistema parat.
> 
> Pots enviar l'eixida de "lspci" i "lsmod"?
> 
> --
> Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
> 
> 
>Reply to: