[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Se para!Hola a tots...
 
voreu, tinc un PII 450 amb una debian amb nucli 2.4 instalada, i, no se si desde el primer dia, resulta que es congela.
 
ocorre seguit seguit es a dir cada x segons, si segons, es queda tot el sistema parat.
 
be, el que voldria es si algu sap alguna utilitat o paregut en modo consola per a descobrir en que esta gastant aquest temps.
 
gracies..
 
vicent.

Reply to: