[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Virus a linux...Hol@s,

Qualsevol sistema (operatiu) és vulnerable, la seva seguretat de funcionament correcte es pot veure afectada per agents externs amb males intencions o simplement per a algun tipus d'error (bug) a la programació (encara no hi ha qui hagi pogut demostrar practicament (a més és obvi :) que un sistema treballant en un bucle infinit no pugui arrivar el moment que s'aturi, incumplint la tarea que si li havia manat).

Els virus es un problema de seguretat més que pot afectar un sistema. En GNU/Linux (i molts altres sistemes operatius) poden haver virus (de fet els hi han). Pero ja et dic, és solament un apartat més de la seguretat del sistema. La diferencia amb win, és que aquest és molt vulnerable en termes de seguretat, doncs te uns molt greus problemes de disseny (hi ha qui pensa que aixó esta fet moltes vegades a proposit).

Quan un/a viruseru (amant i creador o distribuidor de virus) tria la plataforma win, es perque ademes de ser més vulnerable (millor resultats amb menys esforç) és que aquest sistema el fan servir moooooltes més persones, per la qual cosa és més facil contaminar, infestar o propagar-se en un número més gran (pensa en la quantitat de gent que fa servir al temps el outlook express, i si mereix més la pena fer-ho per a aquest client que no pas per l'evolution per exemple, sempre tindrás més propagació atacant la plataforma més utilitzada. A part de moltes coses que ara no explico, com la configuracio previament sabuda de colocació de arbre de fitxers, directoris, etc)

Pel que dius que en linux (millor anem a deixar-lo com a software lliure vale?), doncs aixó, el que dius de que al software lliure s'actua avans, es cert, s'actua avans, pero sempre que es detecti, i per a detectarlo s'ha de testejar, o be llegir-se el codig, i tu et llegeixes el codig?, tens algun amic que ho faci, que s'hagi llegit el codig sencer de l'openoffice?. Despres de un fotiment d'anys algu es va adonar que el protocol ssh (un protocol de seguretat) resulta que ningu s'estava llegint el codig per a testejarlo per si tenia forats de seguretat, tothom pensava que algun altra se l'estaria llegint.

Per una altra part, en GNU/Linux i d'altres plataformes o software lliures, s'han detectat intrusions als servidors del codig font (les que s'han detectat clar, de les altres no en sabem res) que no consistien en enviar un virus pel correu i que t'infecti (aixó és suficient per destroçar un win) sino que s'han fet intrussions als servidors del codig per fer els programes, i entre aquest codig s'havia introduit codig per fer troians, (suposo que sabras el que és un troià).

Com veus, qualsevol sistema és vulnerable, solament que depenent com, és mes productiu (i mes facil) crear malware per a windows que per a una altra plataforma, ja que l'objectiu d'un virus per exemple és el de expandirse el màxim possible, i win es la plataforma més extesa.

Pero ja et dic, riu dels virus, es a on esta focalitzada  l'atenció, per a alguna cosa será :)

Ah! la millor seguretat pel teu sistema, saps qui es?


Resposta:
la millor seguretat pel teu sistema ets tu, sigues responsable i el teu sistema sera mes segur. Jo treballo amb win (avans traballava amb msdos que tambe ja era vulnerable als virus) desde el 90 crec, i encara estic esperant el virus que m'ha d'infectar el meu ordinador (i son mooooltes hores), una altra cosa es que infecti els ordinadors dels sistemes a on treballo, pero jo no soc el que faig servir aqeustes màquines, solament les mantenc, la seva seguretat en definitiva depend de l'ús que li facin els usuaris per molt que m'esforci a posar mides de seguretat.

En quant al GNU/Linux, porto amb ell des del 99 i tampoc he notat que hagi hagut cap falla de seguretat be per virus o ve per intrussions pero mai se sap, esta clar que trobo a faltar alguns automatismes que em donin mes tranquilitat, pero o be no se implementar-los o be no se que existeixen :)

Per cert, si que hi han antivirus pel GNU/Linux (i moltes plataformes), si estas fent serfir debian (suposo que si :) fes:

apt-cache search virus

i ja veuras (pensa que un servidor linux normalment dona serveis de archius, o mail, o d'altres coses a clients win, si no hi haguessin aquests antivirus, podria ser que algu infecti un win, passant previament per un linux.

apa, no se si t'ha servit del tot

8-)El Sat, 13 Nov 2004 11:41:39 +0100
calbasi <calbasi@pangea.org> va i dice:

#Hola,
#
#L'altre dia discutint amb un amic fan de Microsoft (el del camp cc :-)
#jo li deia que amb linux estic supertranquil pel tema de virus, spyware
#i altres merdes per l'estil... Ell em deia que hi ha molts virus per
#linux (i que fins i tot hi ha algun antivirus), però jo ho poso en dubte
#perquè MAI he llegit cap missatge en una llista de linux parlant sobre
#un problema real, d'un usuari de carn i ossos amb un virus/spyware
#maliciós... (d'aquests missatges, per windows, a patades). 
#
#Us volia preguntar si realment hi ha afecció vírica a linux de manera
#important, o si els virus que hi ha són anecdòtics i poc estesos.
#
#Ell també em va dir que si que hi ha molt virus, però que en ser linux
#de codi obert, es tanquen els forats de seguida... Pot ser aquesta
#l'explicació o és més un tema de filosofia en la programació/disseny del
#sistema (tipus allò que parlavem del firmware de les grabadores de CD
#que han motivat que al kernel 2.6.algo només pugui accedir a la
#grabadora un superusuari)
#
#En fi, més cosetes per conèixer...
#
#Saludus!
#
#Joan
#
#-- 
#
#"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
#útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
#pena viure'l"
#A. Camus
#
#
#-- 
#To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
#with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
#


-- 
********************************************************************
   Reply to: