[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Virus a linux...Hola,

L'altre dia discutint amb un amic fan de Microsoft (el del camp cc :-)
jo li deia que amb linux estic supertranquil pel tema de virus, spyware
i altres merdes per l'estil... Ell em deia que hi ha molts virus per
linux (i que fins i tot hi ha algun antivirus), però jo ho poso en dubte
perquè MAI he llegit cap missatge en una llista de linux parlant sobre
un problema real, d'un usuari de carn i ossos amb un virus/spyware
maliciós... (d'aquests missatges, per windows, a patades). 

Us volia preguntar si realment hi ha afecció vírica a linux de manera
important, o si els virus que hi ha són anecdòtics i poc estesos.

Ell també em va dir que si que hi ha molt virus, però que en ser linux
de codi obert, es tanquen els forats de seguida... Pot ser aquesta
l'explicació o és més un tema de filosofia en la programació/disseny del
sistema (tipus allò que parlavem del firmware de les grabadores de CD
que han motivat que al kernel 2.6.algo només pugui accedir a la
grabadora un superusuari)

En fi, més cosetes per conèixer...

Saludus!

Joan

-- 

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser
útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la
pena viure'l"
A. CamusReply to: