[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El paquet català de ThunderbirdOn Sun, Oct 24, 2004 at 03:46:55PM +0200, Quim Gil wrote:
> Fa uns dies que està disponible a unstable el paquet Mozilla 0.8. Vaig 
> fer actualització general i es va instal·lar. Però... el paquet de 
> localització al català encara no ha arribat a aquesta versió i per un 
> tema de dependències es va quedar sense actualitzar.

Hola Quim,

Aquest mail té un "perfect timing", que es diu :). Amb l'actualització
d'avui d'unstable t'hauria d'haver eixit el
mozilla-thunderbird-locale-ca per a la 0.8. Vas poder actualitzar el
mozilla-thunderbird sense desinstal·lar la traducció per una errada en
les dependències, que es va corregir als pocs dies, però la gent que ja
havia instal·lat ja ho tenia que desinstal·lar a mà.

En resum, que ja està el paquet nou disponible. Els usuaris de
testing/sarge ho tindran disponible a finals de setmana, però poden
pillar el fitxer directament d'unstable ja que no hi ha problemes de
dependències.

En els pròxims dies entrarà firefox 1.0PR en unstable, espere que la
traducció estiga disponible al mateix temps.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: