[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Necessita Debian un lobby de pressió?Hola!


On dt, 2004-10-12 at 13:25, Antoni Bella wrote:

>  A veure:
>  - Això de lobby em sona d'allò més inadecuat.


Per què et sona inadequat? Ho estàs comentant en general o a propòsit
d'aquest tema concret?

>  - Primer caldrà que ens entenguin com a comunitat: 
>   Penso que si s'ha de tractar quelcom per l'estil 
>   primer fora millor consultar-ho a la llista i 
>   després imprimir-ne un esborrany a la Farga -a 
>   l'estil de les DWN-. Al l'inrevés ja veurem si no 
>   es perdrà certa part del sentit de divulgació de
> la
>   Debian.
>   <http://www.lafarga.org/>
>   <http://www.debian.org/News/weekly/>
> 
>  Al fí i al cab es tracta de metodologia per a
> extreure tot el suc als esforços de la comunitat
> debian: us recordo que recentment han aparegut unes
> quantes distribucions "catalanes" live-CD
> instal·lables al disc dur i que potser voldran
> competir en aquest concurs, algunes semblen estar
> creades per motius empresarials.
> 
>  A veure, què en dieu?

>  Atentament
>  Toni
> 
> =====
> Sort
> 

Primer de tot m'agradaria fer el comentari general que la comunitat del
programari lliure actua ja clarament com un lobby de pressió. Suposo que
tots ho veiem clar això ja. És un grup de gent, amb uns interessos molt
concrets (ull! no necessàriament econòmics eh? Aquí incloc ideologia
també). El que passa és que aquí a Europa la tradició política ens fa
veure això com a "poc democràtic" o mercantilista o el que sigui; i no
ens adonem que la "democràcia" moderna és això: un xoc d'interessos en
la que tothom juga les seves cartes d'aquesta manera i mai ha estat
realment allò de "cada persona un vot". Hi hagi qui hi hagi al poder
d'un govern, la seva actuació sempre serà el resultat d'una sèrie de
forces: la pressió dels seus votants, dels grups econòmics, de l'opinió
pública, dels mitjans de comunicació, dels altres partits, també de la
seva ideologia (quasi me'l deixo hehe... en quin món vivim!).... Si se
surten massa del resultat de tot això, llavors passa el que passa (que
perden suports i acaben perdent les eleccions). No vol dir que ens
agradi més o menys... jo només faig una descripció...

En quant al tema de fer un lobby de Debian... jo tinc moltes reserves
respecte a això. La meva opinió personal és que hem de pressionar primer
perquè s'emprin estàndards oberts i, si això no és possible per exemple
perquè aquests estàndards no existeixen, es lluiti per promoure'ls i
s'esculli amb visió de futur per veure quins seran aquests estàndards.

En segon lloc cal pressionar pel programari lliure; perquè té molts
avantatges respecte el propietari, que el fa quasi un producte
absolutament diferent. Ara bé, jo crec que no cal perdre l'objectiu de
vista, que és tenir uns sistemes informàtics a l'administració que
funcionin bé (fiables, que facin la feina, que siguin segurs,
extensibles...), que siguin barats i que s'obti per afavorir múltiples
proveedors molt preferiblement locals.

Amb això vull dir: si vull muntar, per exemple un programari de CAD, i
resulta que no tinc cap de lliure o la opció lliure és molt pitjor i
s'estima que la demanda no és suficient per ajudar a desenvolupar
l'opció lliure; doncs jo accepto perfectament que s'opti pel propietari;
sempre que cumpleixi els altres requisits i, especialment, que utilitzi
estàndards oberts que no lliguin l'administració a aquella empresa.

Jo no sóc partidari, sincerament, de limitar l'elecció de
l'administració a Debian. Personalment crec que és la millor opció per
una administració, però, si tenim en compte que des de l'administració
ja perceben que demanar programari lliure és minvar-los la capacitat
d'elecció; això encara ho farà més....

Una altra cosa és que donem la nostra opinió, això sí. I sobretot, el
que crec és que ara mateix hi hauria d'haver tota una sèrie d'empreses
catalanes que comencen a sortir al voltant de tot això, i moltes que
utilitzen Debian, que es vagin posant d'acord entre elles per poder
oferir un projecte atractiu al voltant de Debian i guanyar un concurs a
aquestes empreses que es comenten a l'article.

A reveure!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: