[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal·lant apache-php-mysqlEn/na Lluís Forns Puigmartí ha escrit:

si que està instal·lat; de fet com ja he dit al meu mail anterior el phpmyadmin (eina d'administracicó de bases de dades MySQL escrita en PHP) funciona correctament. El que jo veig és:
- PHP funciona (si va el phpmyadmin...)
-MySQL funciona (si va el phpmyadmin...)però no puc executar un script PHP al directori arrel del servidor web (/var/www/.)

Si no estic equivocat, els arxius php es poden executar de dues formes diferents:

a) a través de la 'llibreria' de php (el .so) directament (apache passa el .php a la llibreria i aquesta l'interpreta i executa).

b) a través d'un 'cgi-bin' (programa executable) que fa les funcions de llibreria

A mi m'ha passat algun cop això que comentaves, funcionant alguns .php i no d'altres, per temes de configuració al buscar
l'intèrpret (cgi-bin o llibreria).

--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--Reply to: