[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temps de release de Debian òptim?Hola, Josep, hola, llista!

En Martin Michlmayr quan va comentar a les Jornades PL que cada cop es
feia més evident que Debian s'havia d'integrar en un sistema de
'releases' basades en temps (és a dir, periòdiques) ja que com que ara
tots els desenvolupadors són molt conscients que si no entren els canvis
a la versió estable poden esperar un parell d'anys a tornar a tenir
l'oportunitat d'actualitar els seus paquets, apuren molt i intenten
'colar' el màxim d'actualitzacions abans del 'freeze', fet que encara ho
retarda tot més. També va dir que aquest era un tema sobre el que encara
s'havia de debatre, però que semblava cada cop més proper...

Però d'això us n'informaran millors els 'real-devels' (Jordi,
Guillem...)

els meus dos cèntims d'euro (que, ves per on, segur que me'ls podia
haver estalviat :-)
albert...

On Tue, 2004-10-05 at 01:04 +0200, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Hola!
> 
> En el fil "Referencies de Ubuntu" hem acabat discutint sobre si Woody
> està desfassada i lògicament sempre surt el dubte de quin és el temps de
> release òptim.
> 
> Si les releases estan massa juntes doncs la gent ha de fer molts
> upgrades (perquè no hi ha suport per les estables que es veuen superades
> per l'aparició d'una nova estable) i, per contra, si estan massa
> separades doncs passa el que comentàvem, que no tenen suport pel
> maquinari nou, que el programari es desfassa i que els patches de
> seguretat potser són més costosos d'aplicar perquè s'ha de fer un
> "backport" a una versió molt antiga.
> 
> Imagino que això es deu haver debatut molt entre els desenvolupadors (i
> per això no pretenc començar cap debat entre els debianites[*] tampoc) 
> i em preguntava, a quina conclusió s'ha arribat?
> 
> S'ha plantejat mai a Debian, per exemple, de mantenir una distribució
> estable que permeti, a més dels canvis de seguretat, fer els canvis
> justos que permetin donar suport al maquinari recent?
> 
> [*] Com es diria un "fan" de Debian? Debianaire? Debianita? Debianista?
> Debianer? Debianero? Debiànic?... ;)
> 
> Salut!
> Reply to: