[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubtes gnomeOn Wed, 18 Aug 2004 11:40:35 +0200, Francesc Guasch
<frankie@etsetb.upc.es> wrote:

> >>Si executo directament el "esd" des de root no em retorna
> >>el prompt, peró tampoc noto res. 

Proba a executar l' esd a background, com a root:

esd &

després mira si s' esta executant:
ps ax | grep esd
21504 ?    S   0:00 /usr/bin/esd -terminate -nobeeps -as 2 -spawnfd 38

si no veus res a la sortida del ps, afegeix les següents linies al
/etc/esound/esd.conf

[esd]
auto_spawn=1
spawn_options=-terminate -nobeeps -as 5
spawn_wait_ms=100

el valor de la linia auto_spawn pot ser 0 o 1 , jo tinc dues màquines
i en una posa 0 i en
l' altre posa 1.


> >
> > Això sembla un problema de permisos, afegeix el teu usuari als grups
> 
> Lo dels permissos té bona pinta, ja quasi está. De moment
> aconsegueixo pujar el volum des de el panell, peró no puc
> sentir res. Si executo alguna aplicació amb só es queda
> bloqueixada. Veig que el dispositiu el té el esd:
> 
> lsof /dev/dsp0
> COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE  NODE NAME
> esd   1463 frankie  5w  CHR  14,3   3556378 /dev/dsp0
> 
> He donat permis a tothom de llegir i escriure al /dev/dsp0.

Això em sembla que no cal, quan ho resolguis torna a deixar-lo tal com estava.

> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: