[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubtes gnomeOn Wed, 18 Aug 2004 09:54:36 +0200, Francesc Guasch
<frankie@etsetb.upc.es> wrote:
e moment ho aconsegueixo arreglar executant cada vegada
> que entro : xmodmap /usr/share/xmodmap/xmodmap.es

Pots escriure aquesta linia a l' arxiu .xinitrc, que trobaràs al teu
directori home, i aixi no fa falta que la executis cada cop que entras
a les X.

> Si executo directament el "esd" des de root no em retorna
> el prompt, peró tampoc noto res. La icona del vólum está al
> panell, peró no el puc pujar. Tampoc puc sentir res.

Això sembla un problema de permisos, afegeix el teu usuari als grups
audio i cdrom.
Com a root:

adduser el_teu_usuari audio
adduser el_teu_usuari cdrom 

> Estaria molt agrait si algú em dona una pista.
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>Reply to: