[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Grub: Falta NTLDRAviso que ja he estat buscant per Google respostes a aquesta pregunta pero com que em trobo amb coses diverses i estem parlant de l'engegada de la màquina...

El cas és que fa un temps, aprofitant una reinstal·lacio de Debian vaig aprofitar per passar-me de Lilo a Grub.

Fins avui no m'ha calgut accedir a la partició del WinXP que venia amb el portàtil i m'he trobat amb el missatge "falta NTLDR", que no em deixa entrar en aquesta partició.

Què faig? (no s'hi val respondre "llença el Windows")  :)

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: