[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FSTAB i la mare que el va ...Hola,

Açò ja és una cosa d'humà a fitxer. Se suposa que ell hauria de ser submís, però em fa la vida impossible. Digueu-me si el que li demane és tan difícil d'aconseguir:

Voldria que la partició de Windows (dev/hda1) siga accessible per a l'usuari pau (o siga, jo) sense permissos de root.

He modificat l'fstab i se m'ha quedat així:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/hda3    none      swap  sw       0    0
/dev/hda2    /        reiserfs defaults    0    1
/dev/hdc    /media/cdrom  iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/fd0    /media/floppy  auto  rw,user,noauto 0    0
/dev/hdc    /cdrom     iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/hda1    /mnt/windows  vfat  exec,dev,suid,rw,auto  0    0


Però, tot i que ara m'ix una iconeta "windows" a l'escriptori, no em deixa fer res. És més, si accedisc des de la consola no em deixa fer "cd /mnt/windows" (accés denegat).

Què faig malament? Què he fet jo per meréixer açò? Déu baixa i veges-ho!Reply to: