[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: FSTAB i la mare que el va ...Les,
Si mires la man de mount(8) veuras que a la part de les opcions per a fat hi ha:
uid=value and gid=value
   Set the owner and group of all files. (Default: the uid and gid
of the current process.)
Que em sembla que es el q busques. :)
Tambe podries fer servir la opcio user (compte q te efectes colaterals, com per exemple noexec i nosuid) i montar tu a maneta aixi ja t'agafaria el teu uid.
Apa,
Joan Pau Climent i Pérez writes:
Hola, Açò ja és una cosa d'humà a fitxer. Se suposa que ell hauria de ser submís, però em fa la vida impossible. Digueu-me si el que li demane és tan difícil d'aconseguir: Voldria que la partició de Windows (dev/hda1) siga accessible per a l'usuari pau (o siga, jo) sense permissos de root. He modificat l'fstab i se m'ha quedat així:
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/hda3    none      swap  sw       0    0
/dev/hda2    /        reiserfs defaults    0    1
/dev/hdc    /media/cdrom  iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/fd0    /media/floppy  auto  rw,user,noauto 0    0
/dev/hdc    /cdrom     iso9660 ro,user,noauto 0    0
/dev/hda1 /mnt/windows vfat exec,dev,suid,rw,auto 0 0

Però, tot i que ara m'ix una iconeta "windows" a l'escriptori, no em deixa fer res. És més, si accedisc des de la consola no em deixa fer "cd /mnt/windows" (accés denegat). Què faig malament? Què he fet jo per meréixer açò? Déu baixa i veges-ho!

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: