[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: alguns problemes amb Sarge* [21/06/04 06:08] Ricard Pradell Buxó:

> 2- Les fonts a KDE són força lletges, a les opcions per canviar fonts no n'hi 
> ha gaires, a qual més horrible. Hi ha alguna manera d'instal.lar fonts més 
> agradables? No és per desmerèixer, però he vist altres distribucions on les 
> fonts per KDE són millors...

Actualment les fonts mes agradables que existeixen (que siguin "lliures")
son les de la familia Vera. Paquet: ttf-bitstream-vera.

> 3-KDE insisteix en presentar-se a 640 x 480, donant-me només opció a canviar 
> a... 320 x 240!!! He remenat XF86Config-4 per tot arreu, inclús posant només 
> 800 x 600 a "Section screen" però ni cas. He fet dpkg-reconfigure 
> xserver-xfree86 i al final de tot em diu que 
> "start-configlet: configlet in path /usr/share/configlets/xserver-common is 
> bad" i marxa "a la francesa" cap a la shell sense fer res.

Ni idea. Una cosa es la resolució, i l'altra això del configlet (que no
sé què és). Hauries de mirar exactament perquè no accepta la resolució
que li dius, els logs estan a /var/log/XFree86.*.log

-- 
ernest
		"She could have come to America right at the front
		  of a Viking ship"  --Andy Warhol, about NicoReply to: