[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alguns programes X arrenquen (molt) lentamentOn dv, 2004-05-14 at 17:08, Josep Febrer wrote:
> A Divendres 14 Maig 2004 13:13, Orestes Mas va escriure:
> 
> Podria ser problema del fontconfig, per si has afegit fonts o has habilitat 
> les fonts de tipus bitmaps i no has refrescat el cau de les fonts.
> Prova d'executar com a root:
> 
> # fc-cache -fv
> 
> Josep
> 

Ostres, has fet diana! Moltes gràcies!

Tot ja torna a anar normal. Encara no acabo de tenir clar perquè fallava
o què vaig fer malament, però ja me n'assabentaré.

Ara bé, aquestes coses potser no haurien de passar... potser es podria
fer que s'actualitzés el cau automàticament en instal·lar noves fonts.

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: