[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Alguns programes X arrenquen (molt) lentamentHola. Aquí teniu un problema capciós, a veure si alguna bona ànima té la
solució.

Recentment vaig actualitzar la Sid del portàtil, i les coses van
començar a anar malament. Concretament, l'escriptori (KDE) em triga
*molt* a arrencar. Una eternitat.

Per intentar treure'n l'entrellat vaig matar tots els processos
possibles i a fer diferents proves. No és culpa del KDE, perquè amb
WindowMaker em passa el mateix.

Essencialment, descobreixo que en iniciar la majoria (seguiu llegint)
d'aplicacions gràfiques, aquestes ocupen més del 99% de CPU (el disc no
s'accedeix més del compte) durant alguns segons. Clar, com que
l'arrencada de cada aplicació es detura uns segons al començament,
arrencar tot un KDE pot trigar molt.

Com a cosa curiosa he detectat que això passa només amb aplicacions KDE
o GNOME. NO passa amb aplicacions tipus XPDF, GV, XFIG, XCIRCUIT,
MOZILLA o OPENOFFICE.

En canvi, SI que passa amb el Konqueror, Gimp2.0, Evolution, etc.

Alguna idea? Jo sospito que deu ser cosa de les X o d'algunes
llibreries, però vaig una mica perdut i començo a estar desesperat.

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: