[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdmOn dv, 2004-05-14 at 17:08, Albert Solana wrote:
> On dv, 2004-05-14 at 12:57, Orestes Mas wrote:
> 
> > No sé si algú podrà confirmar aquest punt, i explicar on c**llons s'ha
> > de definir el ditxós LANG, perquè jo ho tinc ben definit al
> > /etc/environment i el gdm ni cas.
> > 
> > Orestes
> 
> A mi també em passa exactament el mateix que tu. El gdmgreeter em surt
> en anglès el primer cop, però si executo /etc/init.d/gdm restart
> aleshores surt en català.
> Fa dies que intento trobar una solució però encara estic bloquejat...

A veure... una solució en plan "nyap" ja la tinc: es tracta de posar al
fitxer /etc/init.d/gdm la línia

export LANG=ca_ES@euro 

(això en el meu cas, no sé pas quins locales t'hauras generat tu ->
dpkg-reconfigure locales)

Però el que vull dir és que no podem anar definint el LANG a cadascun
dels scripts d'arrencada. Hi hauria d'haver un únic lloc on definir
aquestes coses, i que quedés global per al sistema.
> 
> -- 
> Albert Solana - also known as Txena -
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: