[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gdmMolt bones!

doncs be, resulta que he instal.lat el gdm (2.4.x), molt bonicot ell,
pero no em permet canviar a les consoles (Ctrl+Alt+Fx)... ni matar les
Xs (Ctrl+Alt+BckSpc)...

i san google no m'ha sabut donar una bona resposta, o jo no li he sabut
fer la pregunta correcta...

he trobat una cosa sobre posar algo de que escully una tty no
automaticament i posar-li a ma alla on no escolti un getty, pero ho he
probat i res de res (de fet ja m'ho posa a bon lloc automaticament)

algu s'ha trobat amb aquest problema?

salut i gracies!
-- 
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth Reply to: