[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mailfilter (anti spam)Hola,

On May/10/2004, Ricard Pradell Buxó wrote:

> La cosa és que, pel que he trobat a la documentació, mailfilter només pot 
> aplicar filtres en els camps "Subject" i "From". A mi m'interessaria filtrar 

no conec gens mailfilter, però si vols que apliqui paraules al body,
d'alguna manera el mailfilter s'haurà de baixar el body per analitzar-lo
i més amunt has dit que no vols que faci això...

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	No recuerdo cuanta memória queria. :-?Reply to: