[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caràcters especials htmlOn Apr 19, 2004, at 21:09, Xavier Noria wrote:

i aquest modifica l'arxiu directament

    perl -MHTML::Entities -pi.bak -e 'print encode_entities($_)' infile

i deixa una copia de seguretat a infile.bak.

Aquest segon no esta be, ha de ser

    perl -MHTML::Entities -ni.bak -e 'print encode_entities($_)' infile

-- fxnReply to: