[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Paquets Debian de Thunderbird en català[Buff, aquest missatge l'havia enviat a -user-spanish per error i es veu
que no els ha agradat :P]

Hola debianers!

Ja estan preparats els paquets de la beta de la traducció de
mozilla-thunderbird. Encara poden haver errors, però pel que diu la gent
la cosa sembla estar prou potable ja.

Com sempre, al meu repositori: http://people.debian.org/~jordi/debian
o amb apt:

deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./

No estan provats en absolut, així que qualsevol experiència serà
benvinguda.

En empaquetar això he trobat una errada en el paquet de firefox i he
pujat també una versió nova. Afectava a la instal·lació dels valors per
defecte per a firefox en català, així que potser voleu provar a
crear-vos el perfil de nou, si veieu que val la pena el canvi.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: