[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caràcters especials htmlOn Apr 19, 2004, at 20:23, Ferriol wrote:

Ja fa temps que utilitzo el Quanta per a fer html, però no he trobat ni aquest ni cap editor que em permeti fer la conversió dels caràcters "especials" ,pels anglesos per mi són ben normals !!! Els accents, apòstrof,... Estaria molt bé prémer un botonet i canviar tots els caràcters a la codificació html.

Saps que en principi no cal, no? El programa s'encarregara d'indicar la codificacio emprada a la pagina (iso-8859-1, o utf-8 posem per cas). L'unic que cal escapar en teoria es &, <, >, ", ', em penso que els ultims son de fet nomes "recomanats".

Es responsabilitat del navegador interpretar la pagina amb l'encoding correcte. De totes maneres, com que en el mon real no sempre tot funciona com diuen els RFCs, si instal.les el modul HTML::Entities de Perl aquest one-liner fa de filtre:

perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' <infile >outfile

i aquest modifica l'arxiu directament

    perl -MHTML::Entities -pi.bak -e 'print encode_entities($_)' infile

i deixa una copia de seguretat a infile.bak.

-- fxn

PD: Per instal.lar el modul fes:

    perl -MCPAN -e 'install HTML::Entities'

com a root.


Reply to: