[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les fonts i kdeOn Wed, Apr 14, 2004 at 09:27:07PM +0200, Jordi Valverde wrote:
> vaig haver de reinstalar linux per una cagada que vaig fer :p
> i no sé si he instal·lat tots els paquets requerits.

Jo crec que amb aquests n'hi ha prou:

xfonts-base (mapa de bits, fixed, etc)
xfonts-75dpi (mapa de bits, Helvetica, Times, etc)
gsfonts-x11 (tipus 1, Helvetica, Times, "cloniques")
ttf-bitstream-vera (truetype, Vera Sans, Vera Serif)

A part, voldras el

xfonts-konsole (fonts per la konsole)

I les llibreries freetype i fontconfig. Si ho tens instal·lat
llavors és que potser et falta definir algun "path"...

-- 
ernestReply to: