[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb les fonts i kdeBe, sembla que s'ha solucionat, no sé què haurà passat suposo que alguna
cosa em deuria deixar.


Tks.

Bye.

> On Wed, Apr 14, 2004 at 09:27:07PM +0200, Jordi Valverde wrote:
>> vaig haver de reinstalar linux per una cagada que vaig fer :p
>> i no sé si he instal·lat tots els paquets requerits.
>
> Jo crec que amb aquests n'hi ha prou:
>
> xfonts-base (mapa de bits, fixed, etc)
> xfonts-75dpi (mapa de bits, Helvetica, Times, etc)
> gsfonts-x11 (tipus 1, Helvetica, Times, "cloniques")
> ttf-bitstream-vera (truetype, Vera Sans, Vera Serif)
>
> A part, voldras el
>
> xfonts-konsole (fonts per la konsole)
>
> I les llibreries freetype i fontconfig. Si ho tens instal·lat
> llavors és que potser et falta definir algun "path"...
>
> --
> ernest

Reply to: