[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: maleït spam ...Hola,

On Apr/09/2004, Carles Pina i Estany wrote:

> http://www.abuse.net/relay.html

sembla que aquest has d'estar registrat, però si busques segurament en
trobaras que no faci falta, jo havia provat un que feies telnet a una
direcció i et feia els testos...

-- 
Carles Pina i Estany		GPG id: 0x8CBDAE64
	http://pinux.info
	I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. - Thomas
	EdisonReply to: