[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Impressora quàntica
Això podria ser un error de Thunderbird. Prova d'imprimir en un fitxer
i obre'l amb el gv a veure si té els mateixos errors.

Sí, el mateixos errors. Gràcies per la detecció. He mirat els errors de Thunderbird, he vist que hi havia un relacionat amb impressió però no aquest mateix, i he donat d'alta l'error.


Què hi tens a /etc/printcap?

Al final del missatge.


> amb openoffice em sembla que per a la meva impressora (epson stylus
C60) li vaig haver de donar el fitxer ppd corresponent (baixat de
linuxprinter.org) a l'hora de configurar-la

Jo és que ja no recordo què vaig fer perquè funcionés, però si no trec l'aigua clara amb aquests missatges ja provaré això que dius.


> en un univers quantic aixo no es suficient, ja ho veus!

Aquesta llista és un pou de ciència! ;)

Gràcies.

Quim


# /etc/printcap: printer capability database. See printcap(5).
# You can use the filter entries df, tf, cf, gf etc. for
# your own filters. See /etc/filter.ps, /etc/filter.pcl and
# the printcap(5) manual page for further details.

lp|Generic dot-matrix printer entry:\
    :lp=/dev/lp0:\
    :sd=/var/spool/lpd/lp:\
    :af=/var/log/lp-acct:\
    :lf=/var/log/lp-errs:\
    :pl#66:\
    :pw#80:\
    :pc#150:\
    :mx#0:\
    :sh:

# rlp|Remote printer entry:\
#     :lp=:\
#     :rm=remotehost:\
#     :rp=remoteprinter:\
#     :sd=/var/spool/lpd/remote:\
#     :mx#0:\
#     :sh:

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: