[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: _instal·lacio_de_Java_SDKHola,

On 12 Mar 2004 at 13:25, R BA wrote:

Val, ja controle lo del path, noltes gracies, el que
em dona error ara es quan faig un javac o un java q
posa:

Error ocurred during initialization of VM
java/lang/NoClassDefFoundError: java/lang/Object


El nom de la classe és el mateix nom de fitxer?
Sí la classe és :

public class prova()
{
	codi de la classe
}
El fitxer s'ha d'anomenar prova.java

Mira que no sigui aixó, altre cosa és que utilitzis
métodes que és trovi en algun paquet i no l'hagis
importat per usar-ho.


Atentament, Fermí, aprenent a programar java en aquest
quadrimestre.

Algú sap com solucionar-ho???moltes gracies!!

Robba
 --- Albert_Sellarès <whats_up@salles.mine.nu>
escribió: >
> >i com puc reiniciar la variable path per a veure si
> >aixi funciona?? i si algu coneix alguna solució al
> meu
> >problema q contesti sisplau.
> >
> >Robba
> >
> >
> >
> Dons posa als arxius /etc/bash.bashrc i /etc/profile
> la variable path
> ampliant amb els directoris.
>
> Per exemple, pots posar una linia com akesta al
> final de cada arxiu:
>
>
> export
> PATH=$PATH:/directori/directori/j2sdk1.4.1/bin/
>
> a partir de fer això, cada vegada q entris, ja
> tindras la variable definida.
>
>
> Sort!
>
>

> ATTACHMENT part 2 application/pgp-signature
name=signature.asc


___________________________________________________
Yahoo! Messenger - Nueva versión GRATIS
Super Webcam, voz, caritas animadas, y más...
http://messenger.yahoo.es


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: