[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: _instal·lacio_de_Java_SDK
i com puc reiniciar la variable path per a veure si
aixi funciona?? i si algu coneix alguna solució al meu
problema q contesti sisplau.

Robba

Dons posa als arxius /etc/bash.bashrc i /etc/profile la variable path ampliant amb els directoris.

Per exemple, pots posar una linia com akesta al final de cada arxiu:


export PATH=$PATH:/directori/directori/j2sdk1.4.1/bin/

a partir de fer això, cada vegada q entris, ja tindras la variable definida.


Sort!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: