[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com buidar /varAhem, perdó, ja ho he solucionat.

Fa mitja vergonya confessar què ha passat però igual la lliçó li serveix a algú altre. Havia esborrat els fitxers no des de la consola sino des del Nautilus com a root, per la qual cosa els fitxers s'havien mogut a

/var/.Trash-root

i per això no baixaven els megues del disc dur. He netejat aquesta paperera i ara ja estic al 33% de capacitat.

Quim

Quim Gil wrote:
Tinc la partició /var plena i no m'explico per què. Té 523Mb però quan

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: