[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NVIDIA FX 5200 a woody
si me baixe els drivers de nvidia diu que necessite no se que al kernel
algú me pot explicar un poc?

Necessites el codi font del kernel per a poder generar el mòdul per el teu sistema. Si tens un kernel pre-compilat, i descarregat de debian, pots mirar la versio "uname -r" i despres descarregarte la versió de les llibreries (tp necesites tot el codi, amb les llibreries ja fas) per a la teva versió. El paquet es diu kernel-headers-versio.del.kernel.

Un cop descarregades has de posar un link anomenat linux a la carpeta /usr/src que apunti a /usr/src/kernel-headers-versio.del.kernel

Després torna a provar-ho.

Molta sort!
Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: