[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: NVIDIA FX 5200 a woodyHome, jo diria només cal que tinguis instalades les fonts del nucli actual,
si vols utilitzar el GLX clar.

Si només vols que funcioni doncs, utilitza el driver per defecte que te X.
El "nv".

Però jo de tu utilitzaria una versió més moderna de X. Com la de sarge o
sid.

Salut.

-----Mensaje original-----
De: Rafel Puchades [mailto:rpuchadm@cfp.upv.es] 
Enviado el: martes, 02 de marzo de 2004 14:34
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: NVIDIA FX 5200 a woody

tinc un problema
no se com fer funcionar una NVIDIA FX 5200 a woody
qui me pot recomanar alguna solució?

L'Knoppix ho pilla tot perfectament, però vull la máquina amb uns 
instal·lació "normal"
i woody me pareixia la millor opció, algú me pot recomanar alternativa?

si me baixe els drivers de nvidia diu que necessite no se que al kernel
algú me pot explicar un poc?

gràcies, moltes gràcies-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: