[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: NVIDIA FX 5200 a woodyHola, 
Nvidia sol facilitar un executable per fer rodar les seues targetes en
linux. I aquest driver et modifica automaticament el kernel, si no
m'erre massa. Despres cal fer la configuració oportuna del XF86Config-4
i si funciona be a la primera, te done un duro ;)

Siau, 
 
******************************
Laura P.M.
Linux Registered User #294719
http://webgnu.tk
------------------------------

Reply to: