[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleOn Mon, Mar 01, 2004 at 03:54:51PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> On Mon, Mar 01, 2004 at 01:08:30PM +0100, Ernest Adrogué wrote:
> > > així que si instal·les xmule, t'anirà bé.
> > ...sempre i quan el teu kernel sigui < 2.6.x
> 
> Hmm, pq? Jo estic amb 2.6 des de ni es sap i tant amule com xmule em
> funcionen bé.

Com? Només em passa a mi?

Initialising xMule
split read, found : 223

OOPS! - Seems like xMule crashed
--== BACKTRACE FOLLOWS: ==--

[0] xmule(OnFatalException__9CxmuleApp+0x68) [0x81ed59c]
[1] /usr/local/lib/libwx_gtk-2.4.so(wxFatalSignalHandler+0x2b) [0x406513a7]
[2] [0xffffe420]
Avortat

En canvi amb el 2.4 funciona. De totes maneres ara utilitzo
el mldonkey :)

-- 
ernestReply to: