[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Error al localeencatala...On Mon, Mar 01, 2004 at 01:40:11PM +0100, calbasi wrote:
> A la llista de Caliu estem parlant del tema... Jo tinc una web comercial
> en un servidor ianqui i encara tenen el locale amb la falta.. el que
> volia saber és qui se n'encarrega de fer i mantenir els locales... I és
> el que no treiem l'entrellat... L'últim missatge em dirigia a la penya
> de debian i ara no sé si pensar que depén de cada distro o és algo que
> va per separat (com seria més lògic).

Va per separat, però molta gent de Debian està involucrada en el
manteniment de la glibc general, així que moltes coses que es
corregeixen és a partir de pedaços en la BTS de Debian.

Per al teu servidor (que supose que va amb woody), el més fàcil és que
arregles tu mateix el locale al teu sistema i el regeneres:

trobaràs el font del locale en /usr/share/i18n/locales/ca_ES

en la entrada "mon", la última línia ha de ser:

    "<U0064><U0065><U0073><U0065><U006D><U0062><U0072><U0065>"

i en "abmon", "<U0064><U0065><U0073>"

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: