[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes traducció paquet BeepFa poc vaig demanar fer la traducció del paquet beep, un cop vaig baixar el
codi font vaig veure que no hi ha cap tipus d'estructura i18 o directoris per
la traducció del paquet, només está el fitxer .c i els README, en aquest
cas que puc fer ?

PD: Sóc nou amb el tema traducció a ca.debian.net


Merci.Reply to: