[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes traducció paquet Beep



Fa poc vaig demanar fer la traducció del paquet beep, un cop vaig baixar el
codi font vaig veure que no hi ha cap tipus d'estructura i18 o directoris per
la traducció del paquet, només está el fitxer .c i els README, en aquest
cas que puc fer ?

PD: Sóc nou amb el tema traducció a ca.debian.net


Merci.



Reply to: