[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: startxOn dt, 2004-02-24 at 18:41, jotm@metropoliglobal.com wrote:
> Hola de nou gent,
> Intentant carregar startx em dóna un error
> 
> Duplicate symbol TT_FreeType_Version in /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libxtt.a:
> tmodule.o
> Also defined in  /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
Sense estar-ne massa segur, mira si tens al fitxer /etc/XF86Config-4, a
la secció "Module", una línia del tipus

Load "xtt"

Si la tens, elimina-la

Orestes

> 
> Fatal server error:
> Module load failure
> 
> Sabeu com el puc solucionar? En teoria no té res a veure amb el problema de la 
> detecció del ratolí, oi?
> Gràcies i fins aviat!
> 
> 
> estevet
> 
> ----------------------------------------------------
> http://webmail.mf.tc
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: