[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: configuració gdmUn consell: Mira't l'arxiu /etc/X11/XF86Config-4. Hi trobaràs unes
seccions "InputDevice" referents al teclat i al ratolí. Normalment hi ha
2 seccions diferents pels ratolins: una per ratolins sèrie amb connector
PS/2 i una altra per ratolins USB.

Probablement tens posat el paràmetre "CorePointer" al ratolí que no és,
i no indiques que envïi els "CoreEvents" (Option "SendCoreEvents"
"true"). Total, que les X no arrenquen per no trobar el ratolí.

A veure: potser no ho he explicat massa clarament: Esborra totes les
seccions de definició de ratolí que no usis, i a la que quedi li
afegeixes la línia:

Option "CorePointer" "true"

Salves i intentes arrencar les X de nou, a veure què tal.

També crec que es poden arrencar les X sense ratolí, però ara no recordo
com es fa.

OrestesOn dt, 2004-02-24 at 17:06, jotm@metropoliglobal.com wrote:
> hola a tots/es de nou,
> vaig estar configurant les xs amb
> dpkg-reconfigure xserver-xfree86
> i ara m'han petat completament. a l'intentar configurar, em diu que no tinc cap 
> ratolí
> /dev/mouse not found
> i per això no em deixa configurar les xs
> què és el que puc fer? no vaig tocar res, només la resolució però ara no em 
> deixa accedir al gdm ni configurar per culpa de la no detecció del ratolí.
> el ratolí és un ps2
> agraïria qualsevol ajuda
> 
> estevet
> 
> ----------------------------------------------------
> http://webmail.mf.tc
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: