[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

configuració gdm



hola a tots/es de nou,
vaig estar configurant les xs amb
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
i ara m'han petat completament. a l'intentar configurar, em diu que no tinc cap 
ratolí
/dev/mouse not found
i per això no em deixa configurar les xs
què és el que puc fer? no vaig tocar res, només la resolució però ara no em 
deixa accedir al gdm ni configurar per culpa de la no detecció del ratolí.
el ratolí és un ps2
agraïria qualsevol ajuda

estevet

----------------------------------------------------
http://webmail.mf.tc



Reply to: