[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: outliner + wiki ?On Feb 9, 2004, at 21:36, Josep Monés i Teixidor wrote:

On dl, 2004-02-09 at 21:26, Josep Monés i Teixidor wrote:
Existeix tal cosa?


Ah! És per a us personal... no em cal res relacionat amb usuaris i coses per l'estil. De fet prefereixo que sigui ràpid ràpid ràpid... si pot ser
res via web o coses per l'estil... i estaria bé que fos consola....

Ets usuari d'Emacs Josep? He sentit parlar molt be d'Emacs Wiki:

    http://repose.cx/emacs/wiki/

-- fxn


Reply to: