[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hyphen de català amb LaTeX
Hola,

On Feb/01/2004, Ernest Adrogué wrote:
> On Sun, Feb 01, 2004 at 01:27:33PM +0100, Carles Pina i Estany wrote:
> > Jo miro a la meva sid (una mica desactualitzada) a
> > /usr/share/texmf/tex/generic/hyphen i busco (grep -i) per "catalan" o
> > "catala", etc. i no surt res. En canvi sí que hi ha altre idiomes.
> > 
> > Al fitxer de configuració tampoc hi surt el català i abaix de tot hi ha:
> 
> Segons vaig llegir hi havia problemes amb la llicència, però ja
> ho han resolt.

ok, fantàstic...

> > algú ha provat de posar el fitxer de catalan de la woody aquí?
> 
> Sí, no hi ha cap problema (recorda't d'executar 'texhash' sempre
> que afegeixis o esborris un fitxer).

sí sí

> > hi ha algun no oficial?
> 
> Mira aquí: http://www-lsi.upc.es/~valiente/tug-catalan.html#eines

gràcies, ho provaré; miraré lo de la llicència i si fa falta ho envairé
al mail que posava al final del fitxer per comentar-li si va bé i no hi
ha llicència conflictiva

gràcies!!

-- 
Carles Pina i Estany
	http://pinux.info
	Los sabios son sabios, por que cuando alguien mas sabio habló, supieron
	estar escuchandoReply to: