[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

hyphen de català amb LaTeX
Hola,

Normalment no poso els separadors quan treballo amb LaTeX, però un amic
meu sí.

Ara s'ha actualitzat a sarge i no té per separar amb català.

Jo miro a la meva sid (una mica desactualitzada) a
/usr/share/texmf/tex/generic/hyphen i busco (grep -i) per "catalan" o
"catala", etc. i no surt res. En canvi sí que hi ha altre idiomes.

Al fitxer de configuració tampoc hi surt el català i abaix de tot hi ha:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Please contact me, if for any of the following languages there are
% freely available hyphenation tables:
%       catalan esperanto galician swedish
% I might want to include them in a future version of this file.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

algú ha provat de posar el fitxer de catalan de la woody aquí?

hi ha algun no oficial?

Gràcies!

-- 
Carles Pina i Estany
	http://pinux.info
	...dejar de fumar es lo más fácil del mundo. Yo lo hago varias veces al
	diaReply to: