[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de woody a sarge...On dt, 2003-12-23 at 19:49, Simó wrote:
> El Tue, 23 Dec 2003 17:21:45 +0100
>                  Lluís va escriure:
> >
> > vaig passar la woody a sarge amb l'apt-get i em va fer una pregunta que no vaig acabar d'entendre, crec que es referia al sistema de dialegs per configurar-lo, o sigui que vaig triar gnome. Des de llavors que quan instal·lo coses tot sovint em dona errors i al intentar instalar el KDE em dona problemes de dependències, si instal·los uns paquets me'n desintal·la uns altres, etc... l'error que rebo és: Gtk-WARNING **: locale not supported by C library Gtk-WARNING **: cannot open display debconf:unable to initialize frontend: Gnome ....... algú sap com solucionar-ho? gràcies
> >
> 
> El sistema de paquets de debian usa uns dialegs per a configurar les paquests instalats. Aquests dialegs els pot mostrar de diverses maneres.
> Vares escollir gnome, però no quan executes l'apt-get no troba un "display" on mostrar-ho. Pot ser degut a fer-lo correr en una terminal.
> Fes "apt-reconfigure debconf" per escollir una altre forma. Espero que no intenti reconfigurar-lo usant gnome.
> Fins aviat
> 
Normalment, per instal.lar un nou paquet des de l'entorn gràfic jo obro
una finestra de terminal, em converteixo en root i llanço l'apt-get.
Però el root no pot accedir per defecte al display del meu usuari, per
la qual cosa abans de convertir-me en root hauria de fer "xhost
+local:root"

No sé si serà aquest l'origen del teu problema...

Salut.

Orestes.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: