[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: novetats al Software lliure al canviar de gobern



A Dilluns 15 Desembre 2003 16:00, Albert Sellarès Torra va escriure:
> Sembla que el nou gobern d'esquerres, canvia la mentalitat respecte el
> software lliure
> Llegiu vosalrtes mateixos
>
> :)
>
> http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1203/1512/noticias151203/noti
>cias151203-7.htm
>

 Snif!! Ara ja em sento gairebé com del planeta Terra.

	- D'un català amb programari lliure. ;-)

 A veure què en diuen els senyors de l'oposició i com ho acabaran fent els 
senyors del govern. Aquesta és una situació com la del Brasil, el poble 
sempre ha demanat una sola cosa i ara, després de molt de temps i han mans 
que hi treballen.

 Cal aclarir que tot això seria suposant que dita informació sigui fiable, 
aquest demati m'ho miro, als diaris de "confiança" (els habituals) que m'he 
mirat no en diuen res.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-



Reply to: