[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: novetats al Software lliure al canviar de gobernOn dt, 2003-12-16 at 04:56, Antoni Bella Perez wrote:
> A Dilluns 15 Desembre 2003 16:00, Albert Sellarès Torra va escriure:
> > Sembla que el nou gobern d'esquerres, canvia la mentalitat respecte el
> > software lliure
> > Llegiu vosalrtes mateixos
> >
> > :)
> >
> > http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1203/1512/noticias151203/noti
> >cias151203-7.htm
> >
> 
>   Snif!! Ara ja em sento gairebé com del planeta Terra.
> 
> 	- D'un català amb programari lliure. ;-)
> 
>   A veure què en diuen els senyors de l'oposició i com ho acabaran fent els 
> senyors del govern. Aquesta és una situació com la del Brasil, el poble 
> sempre ha demanat una sola cosa i ara, després de molt de temps i han mans 
> que hi treballen.
> 
>   Cal aclarir que tot això seria suposant que dita informació sigui fiable, 
> aquest demati m'ho miro, als diaris de "confiança" (els habituals) que m'he 
> mirat no en diuen res.


La meva opinió és que noticiasdot és partidista fins a la mèdul·la
(almenys aquests dies de campanya crec que s'han passat de sectaris).

De totes maneres, és cert que el pacte tripartit ha anunciat força
mesures pel programari lliure. Es poden veure al pacte, que està online:

http://www.iniciativa.info/popups/acordgovern.pdf

Hi ha motius per ser optimista. Jo hi trobo a faltar però que no es
digui que prepararan una llei del programari lliure. Espero que la
tornin a presentar.

D'aquí a comparar-ho amb el Brasil, però... o definir CiU com un partit
de dretes i PSC un d'esquerres... heheh... bé, ara discutiríem massa i
la cosa se'ns aniria de tema... :)

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: