[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense conexió i mésNo es seguit amb gaire atencio el fil, pero a veure si puc ajudar.

Jo mai no utilitzo el Xconfig i sempre ho faig amb el menuconfig, alla hi puc 
veure que a la tarjeta RTL8139 hi tens 4 sub-opcions per poder triar.....

Realtek RTL-8139 Fast ethernet support
	Use PIO instead MMIO
	Support for uncommon RTL-8139 Rev
	Support for older RTL-8129/8130 boards 
	User older RX-reset methods

Ho has provat tot ?


Reply to: