[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CatalanitzarOn Thu, Nov 27, 2003 at 10:00:10PM +0100, Ferriol wrote:
> Ja se que deu ser una pregutna que han fet mil vegades... pero he estat 
> buscant alguna documentacio que m'ajudi a catalanitzar del tot el meu 
> Debian i no he sabut trobar-ho.

Tens el locale ben ficat? (què et surt si fiques "locale"?)
Quina versió de mozilla? No pots ficar accents en cap aplicació?

El més paregut a "catalanizar" és el paquet language-env. No fa tantes
coses com el "castellanizar", però és que trobem que l'user-es aquest
destroça més que fa...

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/Reply to: