[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nou myspell-caOn Tue, Nov 18, 2003 at 08:50:09AM +0100, Pep Roca wrote:
> Moltes gràcies, Jordi, per aquests esforç!!!
> 
> Però ara, com és habitual, estic fet un embolic ja que hi han 5 diccionaris 
> diferents:a

el tema és que existeixen diversos motors de diccionari

> - icatalan

aquest és per a ispell. Aquest format ara mateix no em ve al cap
programari que l'empre directament. Normalment s'utilitzen altres, però
sempre es pot utilitzar des de la consola directament amb "ispell"

> - wcatalan

Aquest és un paquet amb una simple llista de paraules. Açò s'utilitza
normalment per a coses com "crackers" de passwords, etc.

> - aspell-ca

Aquest és per aspell, però això ja ho sabieu :)
Aquest format sí que el gasten paquets de programari més potents: KDE,
GNOME (mitjançant gnome-spell), squirrelmail, lyx, abiword (de moment,
estan canviant a un altre), sylpheed...
També té la seua eina de consola "aspell".

> - myspell-ca

Aquest format és més nou, i l'han adoptat Mozilla i OpenOffice, però
supose que en el futur més i més coses començaran a utilitzar-lo pq es
veu que és prou potent aquest motor.

> - openoffice.org-spellcheck-ca

Aquest és l'antic format de diccionaris d'OOo, si no m'equivoque. Amb
OOo 1.1 ja no fa falta.

> Quins s'han d'instal·lar? Tots?

Tú mateix :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: