[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nou myspell-caHola!

Finalment he pogut ficar el treball de Josep Monés al paquet font
d'ispellcat, i he pujat els nous paquets a Debian.

Els que tenieu el paquet de Josep i voleu instal·lar el paquet "oficial"
haureu de fer una desactualització manualment, perque el meu número de
versió és 20 milions menor que la seua ;P

Recordeu que aquest myspell-ca és el diccionari que fa servir 
l'OpenOffice, el Mozilla mailnews i el mozilla-firebird per a fer la
comprovació d'ortografia.

Com el paquet és nou potser tardarà uns dies en ser acceptat pels
ftpmasters. Com sempre, l'he pujat també a
http://people.debian.org/~jordi/debian.

De nou, mil gràcies a Josep per fer bona part del treball i per la guia
davant de la marea de formats i coses rares que hi ha per a les versions
velles i noves.

Per cert Josep, a veure si m'acceptes al jabber ja!

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: